Kontakty

STRATUM BASIC, s.r.o.
Mojmírovců 87/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: GSM : +420 602 793 333
napište nám
rasik.miroslav@stratum.cz

PRODUKTY » STRATUM NEAT
STRATUM NEAT

Komorový systém zvyšování únosnosti podloží a zemních těles STRATUM tvoří svou konstrukcí inteligentní prostorový soubor parciálních nosných komor, jejihž obvodový plášť je tvořen vzájemně spojenými pásy z materiálů, které mají potřebné mechanické a fyzikální vlastnosti.

Nosná komora je tvořena nosnými pásy a sypkým materiálem pro její vyplnění ( štěrkopísky, kamenivo, recykláty, atd. ). Sestava nosné komory ( nosné pásy + materiál pro její vyplnění ) ve spolupráci se sousedními nosnými komorami, dovoluje podloží s velmi malou únosností přenášet vysoké zatížení.

 

Komorový systém zvyšování únosnosti podloží a zemních těles STRATUM je založen na principu rozdělení zhutňované plochy na rozměrově stejně malé části, jejichž výsledná únosnost je v takto vytvořeném systému nosných komor, mnohem vyšší než únosnost volně sypaného, hutněného materiálu při použití klasických metod zvyšování únosnosti.

Principiálně zatížení absorbuje vytvořená nosná komora a to jednak svým obalem, tj. spojenými pásy a jednak výplní těchto komor, kterou tvoří zhutněná zemina, umělý nebo přírodní kámen, atd..

Základní parametry
materiál vysokohustotní polyetylen
rozměry sekce 2 600 mm x 3 000 mm ( standard )
výška sekce 50 mm - 300 mm ( standard )