UKÁZKY POUŽITÍ » EXTREM 3
Ukázka pohybu techniky po systému STRATUM

Jediným způsobem, jak zjistit meze možného,

je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného.

Arthur C. Clarke

 

Zpevnění pracovních ploch pro těžkou mechanizaci,

stavba spojovacích komunikací.

Zadání : vytvoření pracovních ploch pro těžkou mechanizaci při likvidaci ropných lagun.

Podloží : zemina kompletně nasáklá odpadem  v tekutém stavu na bázi ropných látek. Nevyzpytatelné vlastnosti ( mastná hlína ).

Požadavek : zpevnění ploch provést bez použití jakýchkoli sypkých materiálů používaných na zvýšení únosnosti podloží ( kamenivo, štěrky, štěrkopísky, atd. ) Plochy nebylo možno zpevnit ani betonovými panely ( popraskámí, rozlomení, neúčinné ).

Hlavním důvodem těchto požadavků byly oprávněné obavy z obrovských vícenákladů, které by vznikly  dodatečnou očistou přivezeného kameniva nebo betonových panelů do prostoru olejových lagun. Tímto okamžikem by došlo ke kontaminaci tohoto materiálu a jeho zařazení do kategorie nebezpečného odpadu se všemi důsledky, tj. velice nákladná dekontaminace.

Filmová ukázka podloží, které bylo připraveno k pokládání sekcí STRATUM

 

Filmová ukázka provozu na zpevňovacím systému STRATUM

Řešení :

Komorový zpevňovací systém STRATUM a jako výplňový materiál nosných komor byla použita směs oleje a vápna - zhruba vlastnosti jako plastelina.

Postupně jsme zpevnili potřebné pracovní plochy pro těžkou techniku a začali stavět komunikace přes olejovou lagunu. Komunikace byly stavěny na připraveném "podloží" - zhruba 50 cm vrstva směsi oleje a vápna ( vrstva se dala ručně propíchnou tyčí a následně se začalo toto místo zaplavovat směsí oleje a vody ).  Zvolili jsme konstrukci těchto komunikací za použití komorového zpevňovacího systému STRATUM a postavili je na "připravené podloží".

Výsledek :

Za pomoci komorového zpevňovacího systému STRATUM postavené a zpevněné pracovní plochy pro těžkou mechanizaci a komunikace v prostoru olejových lagun plně splnily požadavky na bezpečnou práci techniky a pracovníků. Po dobu používání komorového zpevňovacího systému STRATUM nedošlo k žádnému zapadnutí nebo převrácení techniky.

Dokážete si představit, co by systém STRATUM dokázal, kdyby byl překrytý odpovídající vrstvou zeminy, kameniva, recyklátu, betonu, asfaltu, atd. ???
Autor : Rašík Miroslav