Kontakty

STRATUM BASIC, s.r.o.
Mojmírovců 87/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: GSM : +420 602 793 333
napište nám
rasik.miroslav@stratum.cz

UKÁZKY POUŽITÍ » EXTREM 3
Ukázka pohybu techniky po systému STRATUM

 

Zpevnění pracovních ploch pro těžkou mechanizaci,

stavba spojovacích komunikací

Zadání : vytvoření pracovních ploch pro těžkou mechanizaci při likvidaci ropných lagun.

Podloží : zemina kompletně nasáklá odpadem  v tekutém stavu na bázi ropných látek. Nevyzpytatelné vlastnosti ( mastná hlína ).

Požadavek : zpevnění ploch provést bez použití jakýchkoli sypkých materiálů používaných na zvýšení únosnosti podloží ( kamenivo, štěrky, štěrkopísky, atd. ) Plochy nebylo možno zpevnit ani betonovými panely ( popraskámí, rozlomení, neúčinné ).

Hlavním důvodem těchto požadavků byly oprávněné obavy z obrovských vícenákladů, které by vznikly  dodatečnou očistou přivezeného kameniva nebo betonových panelů do prostoru olejových lagun. Tímto okamžikem by došlo ke kontaminaci tohoto materiálu a jeho zařazení do kategorie nebezpečného odpadu se všemi důsledky, tj. velice nákladná dekontaminace.

Filmová ukázka podloží, které bylo připraveno k pokládání sekcí STRATUM

 

Filmová ukázka provozu na zpevňovacím systému STRATUM

Řešení :

Komorový zpevňovací systém STRATUM a jako výplňový materiál nosných komor byla použita směs oleje a vápna - zhruba vlastnosti jako plastelina.

Postupně jsme zpevnili potřebné pracovní plochy pro těžkou techniku a začali stavět komunikace přes olejovou lagunu. Komunikace byly stavěny na připraveném "podloží" - zhruba 50 cm vrstva směsi oleje a vápna ( vrstva se dala ručně propíchnou tyčí a následně se začalo toto místo zaplavovat směsí oleje a vody ).  Zvolili jsme konstrukci těchto komunikací za použití komorového zpevňovacího systému STRATUM a postavili je na "připravené podloží".

Výsledek :

Za pomoci komorového zpevňovacího systému STRATUM postavené a zpevněné pracovní plochy pro těžkou mechanizaci a komunikace v prostoru olejových lagun plně splnily požadavky na bezpečnou práci techniky a pracovníků. Po dobu používání komorového zpevňovacího systému STRATUM nedošlo k žádnému zapadnutí nebo převrácení techniky.

Dokážete si představit, co by systém STRATUM dokázal, kdyby byl překrytý odpovídající vrstvou zeminy, kameniva, recyklátu, betonu, asfaltu, atd. ???
Autor : Rašík Miroslav