APLIKACE
Aplikace systému STRATUM

Jediným způsobem, jak zjistit meze možného,

je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného.

Arthur C. Clarke

Komorový zpevňovací systém STRATUM má mnoho variantních použití nejen v různých oblastech stavebnictví, ale i různých odvětvích. Četnost použití zpevňovacího systému STRATUM ve velké míře závisí na kreativním myšlení rozhodovacích subjektů včech stupňů, např. investorů, projektantů, stavbyvedoucích, techniků, dělníků, atd. Velice rádi vítáme každý podnět, který dokážeme v praxi přeměnit na syrovou realitu a mnohdy tak vyřešit velice vážné problémy na dané stavbě.

Níže uvádíme nejčastější výskyt systému STRATUM v podloží, tělesech nebo konstrukčních vrtvách stavebních děl.